Weer terug naar Werkhoven!

Na drie jaar alweer in Odijk bij de familie van Wijk te gast te zijn geweest hebben we in goed overleg besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.De melkveehouderij van van Wijk is vanaf dit jaar wat anders ingericht en bleek wat minder te combineren met trekkertrek.

We kijken heel tevreden terug op de samenwerking en hebben gelukkig weer een bijzonder geschikte locatie gevonden voor de toekomst. Het land is eigendom van familie de Kruif.Het land heeft ruim voldoende lengte maar was ter plaatse van de banen aan de smalle kant.

vervolgens hebben we langs het wedstrijdterrein een strook ernaast tot onze beschikking van de familie de Bie. Al met al een prachtige plek langs het Oostromsdijkje,vanaf de provincialeweg tot aan de Achterdijk. Ook weer een A-locatie ! Het is de bedoeling om aan de kant van de provincialeweg de deelnemers te parkeren en aan de Achterdijkzijde de auto’s en fietsen van de bezoekers. Verkeersregelaars en bebording zullen u de weg wijzen.